Home » Posts taggedXUÂN ĐÀI

XUÂN ĐÀI VÀ NIỀM TIN VÀO GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

HUY THẮNG Tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh lần naỳ muốn liên lạc để đến thăm người bạn Xuân Đài, nghe nói giờ ốm yếu nhưng gặp khó vì lỡ đánh rơi đâu mất chiếc điện thoại trong chứa danh sách bạn bè. Đành liều, cứ hai,...
Continue reading »