Home » Posts taggedVƯƠNG TRÍ NHÀN

GHI CHÉP VỀ DƯƠNG THU HƯƠNG (1985-1986)

VƯƠNG TRÍ NHÀN Các đoạn ghi chép này đã được đưa lên blog này ngày 13-3 -2012 và 16-1-2016. Nay xin đưa lại để bổ sung cho việc tìm hiểu tác phẩm  Dương Thu Hương như một hiện tượng của văn học hậu chiến. “Biết đâu có bạn...
Continue reading »

Chuyện văn nghệ Hà Nội nghe ở Moskva 1987

VƯƠNG TRÍ NHÀN 19-5-1987         Gặp nhau tại Yug-zapatnoe , Ng Khải điểm qua tình hình văn nghệ: –  Lão Nguyễn Đình Thi phen này mà mất việc đi Tây, thì cứ gọi là con mẹ Tuệ Minh nó bỏ ngay. Mà không hiểu sao, xứ mình sinh ra cái lão...
Continue reading »