Home » Posts taggedHOÀI THANH

NHÀ PHÊ BÌNH HOÀI THANH THÚ NHẬN SAI LẦM

HOÀI THANH Nhà phê bình Hoài Thanh Tôi đã sai lầm như thế nào trong việc phê bình bài “Nhất định thắng” của anh Trần Dần NTT: Năm 1956 Hòai Thanh khép tội bài “Nhất định thắng” của Trần Dần là “phản động”, nhưng sau đó ông thấy...
Continue reading »