Home » Posts tagged HỮU THỈNH

HOÀNG HỮU VÀ THƠ HOÀNG HỮU

HỮU THỈNH Hồi ấy, ở Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phú tất cả đều nhẹ xốp. Cả đám vừa bước sang tuổi tam thập nhi lập. Lớp lớn như Cao Khắc Thùy, Nguyễn Hữu Nhàn, Trần Khoát vẫn còn dưới tuổi bốn mươi cho nên, mọi thứ...
Continue reading

CHẤT TRẺ TRONG THƠ TRẺ CHỐNG MĨ

(Nhân đọc lại PHẠM TIẾN DUẬT, THANH THẢO, HỮU THỈNH) NGUYỄN TRỌNG TẠO Không rõ từ bao giờ, chúng ta bỗng dùng từ “thơ trẻ” để gọi chung cho thơ của một lớp người làm thơ mới xuất hiện trong làng thơ. Trước cách mạng và trong kháng...
Continue reading