Home » Posts tagged GIA HIỀN

THẾ HỆ TÔI, MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU

GIA HIỀN Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược Chỉ ngầng đầu… …vì… …đôi lúc… …phải cạo râu! 
Continue reading