Đồng dao cho người lớn

ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI LỚN   có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi có con người sống mà như qua đời  có câu trả lời biến thành câu hỏi có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới có cha có mẹ có trẻ mồ côi có ông...
Continue reading »