TIN THÌ TIN KHÔNG TIN THÌ THÔI

TIN THÌ TIN KHÔNG TIN THÌ THÔI   bốn lăm bậc thời gian dốc ngược tôi đã vượt qua em cách một sợi tơ tôi đã không qua được tin thì tin không tin thì thôi tôi đã tới hang động yến sào tôi đã thèm ăn yến...
Continue reading »

Đồng dao cho người lớn

ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI LỚN   có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi có con người sống mà như qua đời  có câu trả lời biến thành câu hỏi có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới có cha có mẹ có trẻ mồ côi có ông...
Continue reading »