Home » Archive by category Thư giãn (Page 9)

NỬA NGÀY VỚI TRƯƠNG DUY NHẤT

NGUYỄN TRỌNG TẠO Đầu tháng 5.2010 tôi đến Đà Nẵng dự hội thảo “Số hóa Di sản“. Trương Duy Nhất có đến dự một lát buổi sáng, rồi đi Huế, hẹn sáng hôm sau về sẽ đưa tôi đi chơi Đà Nẵng. Khoảng 9 giờ sáng, Nhất đánh...
Continue reading