Home » Archive by category Phê bình (Page 72)

PHÊ BÌNH CÓ DÁM NÓI SỰ THẬT?

PHÊ BÌNH CÓ DÁM NÓI  SỰ THẬT?   Trước hết, phải khẳng định Phê bình văn học là gì? Đấy là sự thẩm định, phân tích, nhận xét và đánh giá văn học nói chung hay tác phẩm văn học nói riêng. Khác với người đọc đơn thuần chỉ...
Continue reading

LỜI TỰA TÂY SƠN AI TƯ VÃN TRUYỆN

NTT: TÂY SƠN AI TƯ VÃN TRUYỆN là một tác phẩm sắp ra mắt bạn đọc (đang ở nhà in). Đó là truyện thơ thể lục bát viết về Tây Sơn và tình sử Ngọc Hân, tình sử Hoài Sơn với Nguyễn Huệ của Vũ Đình Ninh (Bình Định), dài hơn Truyện Kiều của...
Continue reading

HÀNH TRÌNH CÙNG THƠ

HÀNH TRÌNH CÙNG THƠ Nguyễn Trọng Tạo Ngô Minh và Nguyễn  Trọng  Tạo, 1996 Nhà thơ vốn là một đơn vị của xã hội, và khi họ thực sự thể hiện mình bằng thơ, tức là họ thể hiện các mối quan hệ tổng hoà giữa cá nhân...
Continue reading

RU TRẮNG

RU TRẮNG Đắp lên thân thể em mây trắng dệt nghìn năm lụa trời non nõn trắng Em bồng bềnh thức ngủ phía anh ru Anh ru biển mơn man bọt sóng xỏa mòn đêm ôm bờ cát Anh ru cây rải lá chỗ em nằm Anh ru...
Continue reading