Archive for Tháng Một 11th, 2017

BÀ MẸ NUÔI CỦA NHÀ THƠ PHÙNG QUÁN

NGUYỄN BÙI VỢI Năm 1960, đi lao động thâm nhập thực tế ở Thái Bình cùng các nhà văn Tô Hoài, Hoàng Trung Thông…về, Phùng Quán bị nhiễm lao. Nằm điều trị ở bệnh viên lao trung ương khỏi bệnh rồi nhưng không biết về đâu vì phòng...
Continue reading »