Archive for Tháng Một 11th, 2017

BÀ MẸ NUÔI CỦA NHÀ THƠ PHÙNG QUÁN

Nhà thơ Phùng Quán ghi lưu bút sau bức ảnh này tặng Nguyễn Trọng Tạo, 1987
NGUYỄN BÙI VỢI Năm 1960, đi lao động thâm nhập thực tế ở Thái Bình cùng các nhà văn Tô Hoài, Hoàng Trung Thông…về, Phùng Quán bị nhiễm lao. Nằm điều trị ở bệnh viên lao trung ương khỏi bệnh rồi nhưng không biết về đâu vì phòng...
Continue reading »