Archive for Tháng Một 6th, 2017

BÓNG NÚI, BÓNG CHA

ĐẬU THỊ THƯƠNG BÓNG NÚI, BÓNG CHA (Đường đời đích thẳm Đôi lần ngoảnh lại Đồi xưa thông thui thủi tuổi thơ …)
Continue reading

THƠ TỪ QUỐC HOÀI

TỪ QUỐC HOÀI THƠ NGẮN 1. Em giờ đã là người đàn bà thời gian vẽ lại gương mặt 2. đồng tiền sai bảo người ăn kẻ ở cho ông chủ nhưng lòng trung thành… thì chẳng bao giờ ai cũng có thể trở thành ông chủ ai...
Continue reading