Archive for Tháng Một 2nd, 2017

ĐỌC TIỂU THUYẾT LAM VỸ CỦA ĐỖ HOÀNG DIỆU

ĐẬU THỊ THƯƠNG Đọc đến trang cuối cùng của “Lam Vỹ” tôi mới nhận ra mấy đêm liền đang nghe một linh hồn kể chuyện. Cái chết của Lam Vỹ là tất yếu của một cánh chim mỏng mảnh ương bướng trước số phận, cuối cùng cũng tự...
Continue reading »