Archive for Tháng Hai 13th, 2016

NGUYỄN KHOA ĐIỀM: NHỚ LƯU QUANG VŨ

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Trọng Tạo, 2002
NTT: Trưa nay nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm gọi điện chúc Tết và gửi bài thơ vừa viết. Bài thơ trữ tình nhẹ nhàng, nhưng có một chữ “đạp” thật mạnh mẽ. Xin giới thiệu cùng bạn: NHỚ LƯU QUANG VŨ NGUYỄN KHOA ĐIỀM “Tôi đi vắng Bạn...
Continue reading