Archive for Tháng Hai 4th, 2016

VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM 2015 – MỘT CÁCH NHÌN

BÙI VIỆT THẮNG Tôi không thuộc loại người hay bi quan, nhưng cũng không đến mức lạc quan tếu khi nhìn nhận một vấn đề, sự việc dù ở tầm vĩ mô hay vi mô. Cái khó đến với người viết là rất lớn khi nhìn lại văn...
Continue reading