Archive for Tháng Một 24th, 2016

ĐẤT NƯỚC NHỮNG THÁNG NĂM THẬT BUỒN

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Trọng Tạo, 2002
NTT: Sáng dậy mở mạng thấy bài thơ “Đất nước những năm thật buồn” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Mình quý Nguyễn Khoa Điềm từ khi đọc được tập thơ “Đất ngoại ô”, ngày đó anh còn ở chiến khu, mình chưa hề gặp măt. Rồi trường...
Continue reading