Archive for Tháng Một 23rd, 2016

THAM LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BÙI QUANG VINH

NTT: Nhân đai hội đảng CSVN lần thứ 12, thấy có bài tham luận hay của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh có nhiều ý kiến mạnh mẽ, sắc sảo. Trí và dũng vang lên trong bài tham luận này. Dù là nhà văn, nhưng đọc cái tham luận...
Continue reading