Archive for Tháng Một 20th, 2016

BÀI THƠ HÀNH CÔN SƠN CỦA CAO BÁ QUÁT

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Năm 1982 tôi từ Hà Nội chuyển về Quân Khu Bốn, đóng quân trên núi Đại Huệ. Những ngày cô đơn buồn bã, tôi nằm đọc cuốn “Thơ chữ Hán” của Cao Bá Quát. Lúc đầu chỉ đọc phần dịch thơ, thấy thú vị quá,...
Continue reading