Archive for Tháng Một 19th, 2016

TIỀN TỶ CHO VĂN HÓA GIẤY VỤN ĐỒNG NÁT

NGUYỄN QUANG THÂN Dự án in sách đã được giải ngân 90 tỷ đồng, nhưng người ta lại thấy sách ở hàng giấy vụn đồng nát. Suốt ngày kêu rên về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hết xin tiền rồi làm mình làm mẩy, thế...
Continue reading