Archive for Tháng Một 11th, 2016

VĨNH BIỆT HỌA SĨ ĐINH CƯỜNG

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tôi biết họa sĩ Đinh Cường từ khi tôi quen với Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Bửu Chỉ… nhóm văn nghệ Huế. Hơn 30 năm trước, tôi và Nguyễn Thụy Kha đến nhà Trịnh Công Sơn (Sài Gòn) uống rượu thì gặp Đinh Cường,...
Continue reading