Archive for Tháng Một 10th, 2016

BA BIẾN KHÚC VĂN CAO

Văn Cao và Nguyễn Trọng Tạo - Ảnh: Nguyễn Đình Toán, 1993.
NGUYỄN TRỌNG TẠO 1. Người gọi ông là “ba đỉnh núi sương mù”. Người gọi ông là “Dòng sông ba nhánh”. Người gọi ông là “Nghệ sĩ đa tài”. Người gọi ông là “Bậc tài danh thế kỷ”… Khi tôi gặp ông thì ông đã 57 tuổi, chòm...
Continue reading