Archive for Tháng Một 8th, 2016

THỊ KÍNH NĂM 2000 

MAI VŨ “Những ngôi nhà như những gương mặt người tràn đầy kỷ niệm. Có những kỷ niệm cất lên lời nói nhưng có những kỷ niệm lặng câm, không bao giờ cất lên lời nhưng vẫn sống âm ỉ, được ấp iu, lưu dấu vào những lớp...
Continue reading