Archive for Tháng Một 7th, 2016

TOAN – “BÀI THƠ” CHƯA VIẾT

NGUYỄN SỸ HÓA Tôi đặt tên câu chuyện là “Toan – Bài thơ chưa viết” bởi lẽ, Toan không nói được với ai chuyện của đời mình, không sẻ chia, tâm sự được với ai những buồn, vui, sướng, khổ… từng ngày, từng giờ trong hiện tại, mặc...
Continue reading