Archive for Tháng Một 1st, 2016

BA CÂU HỎI CHO HOÀNG HƯNG

PHÙNG NGUYỄN – HOÀNG HƯNG Cuộc trao đổi này giữa nhà văn Phùng Nguyễn và nhà thơ Hoàng Hưng diễn ra trong hai tháng 9-10/2015, được hai bên quyết định công bố vào cuối tháng 11/2015. Không may, nhà văn Phùng Nguyễn đột ngột từ trần ngày 17/11/2015....
Continue reading

NIỀM TIN VÀO MỘT THẾ HỆ VĂN NGHỆ SĨ MỚI…

TRANG ĐOAN VHNT là tấm gương phản ánh cuộc sống, thời đại. Giai đoạn 1945-1975, VHNT đã ghi dấu được những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. VHNT về chiến tranh cách mạng đã trở thành đỉnh cao của văn học Việt Nam trong...
Continue reading