Archive for Tháng Mười Hai 30th, 2014

NGUYỄN TRỌNG TẠO: ĐỌC THƠ THI SẢNH

 Nhà thơ Thi Sảnh từ Hạ Long gửi tặng tôi tuyển tập thơ NHỮNG VÌ SAO BẦU BẠN của anh, gồm 111 bài thơ chọn từ hơn chục tập thơ đã xuất bản. Một tuyển tập, nhẹ nhàng, in đẹp nhưng đã gói trọn đời thơ của một...
Continue reading

NGUYỄN QUANG LẬP: BẠN VĂN 13 – HỮU THỈNH

NGUYỄN QUANG LẬP Mình quen Hữu Thỉnh năm 1980, hồi đó anh đang học trường viết văn Nguyễn Du khoá I, ở khu tập thể Vân Hồ. Đọc thơ anh trước đó, bài nào cũng thích, đặc biệt bài Chuyến đò đêm giáp ranh, đọc lần thứ 2...
Continue reading