Archive for Tháng Mười Hai 27th, 2014

NGÔ MINH, NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG

MAI VĂN HOAN Mặc dù xuất hiện muộn hơn với các bạn cùng trang lứa, nhưng Ngô Minh đã nhanh chóng khẳng định những màu sắc riêng của mình trong thơ ca. Và có lẽ, không chỉ riêng thơ ca, ngay cả trong những bài báo, bút ký,...
Continue reading