Archive for Tháng Mười Hai 25th, 2014

VÀI KỶ NIỆM NHỎ VỀ BÙI NGỌC TẤN

NGUYỄN NGỌC GIAO Qua anh Vũ Thư Hiên tôi mới được biết anh Bùi Ngọc Tấn và được đọc tập Những người rách việc. Tôi xin đăng ngay trên Diễn Đàn truyện ngắn mà tôi thích nhất trong tập sách: Người chăn kiến. Khi biên tập để lên khuôn,...
Continue reading »