Archive for Tháng Mười Hai 21st, 2014

TRỊNH XUÂN THU: ĐỐI THOẠI 23g59'

TRỊNH XUÂN THU ĐỐI THOẠI 23g59′ Đỉnh chiều ở đâu, sao trong em vời vợi? – Lặng im nào, anh biết được ở đâu Nhà thơ sao không biết, cuốn từ điển ngôn từ của em Ngỡ tưởng trên đời, điều gì anh cũng tỏ bởi mỗi khi...
Continue reading