Archive for Tháng Mười Hai 15th, 2014

MỘT SỐ LỜI BÌNH VỀ BÀI THƠ "CHIA"

CHIA Nguyễn Trọng Tạo chia cho em một đời tôi một cay đắng           một niềm vui                    một buồn tôi còn cái xác không hồn cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
Continue reading