Archive for Tháng Mười Hai 13th, 2014

THƠ NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Nhớ 23 năm trước, khi phụ trách chọn thơ cho tạp chí Cửa Việt (bộ đầu tiên) tôi nhận được mấy bài thơ của Nguyễn Ngọc Vượng gửi từ Hà Tĩnh. Một cái tên tôi chưa biết bao giờ. Nhưng thơ Vượng lôi cuốn tôi...
Continue reading

CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI NÓI THẬT

Truyện ngắn của DƯƠNG KỲ ANH              “Tàn hại người nói thật là tàn hại chính mình, sao người đời không nhớ lấy …” Nguyễn Hữu Chỉnh quê ở làng Đông Hải , một vùng đất phát tích nhiều chuyện lạ . Cha Chỉnh nhờ buôn bán mà trở...
Continue reading