Archive for Tháng Năm 4th, 2014

THĂM HÀ TĨNH GHÉ VŨNG ÁNG

NGUYỄN TRỌNG TẠO Chiều 1/5 Tuấn Lào và Phi lái xe đưa mình từ Cửa Lò về thành phố Hà Tĩnh theo lời mời của tỉnh. Người bạn lâu năm là Hà Văn Thạch trưởng ban kiểm tra Tỉnh uỷ đón tại ks BMC, và ăn tối với...
Continue reading