Archive for Tháng Năm 3rd, 2014

NHÂN CÓ KẺ ĐỐT ĐỀN VẨN VƠ NGHĨ VỀ VĂN HOÁ

NGUYỄN THẾ DUYÊN “Với một tinh thần khoa học rất nghiêm túc, ông tìm lại hầu hết các bản Truyện Kiều từ trước đến nay, so sánh các dị bản, tìm đọc hầu hết các bài đã bình luận, phân tích tác phẩm và tác giả Truyện Kiều. Từ đó,...
Continue reading