Archive for Tháng Hai 17th, 2014

ĐẦU NĂM KỂ CHUYỆN HỌP CUỐI NĂM

NGỌC MAI Họp cuối năm, họp tổng kết, họp thi đua khen thưởng, và đưa ra định hướng mới cho năm sau. Bao nhiêu chữ ấy làm rộn ràng cả cái hội trường với sức chứa năm trăm người, được trang hoàng chủ đạo bởi màu đỏ. Chưa...
Continue reading »