Archive for Tháng Hai 17th, 2014

NGUYỄN TRỌNG TẠO DƯỚI MẮT TRUNG TRUNG ĐỈNH

NTT: Đỉnh doạ viết về tôi đã lâu, nhưng tôi nghĩ sống gần nhau quá, hiểu nhau quá lại thường khó viết; và lại nghĩ, chắc hắn cũng chả viết về tôi làm gì. Nay bỗng dưng hắn meo cho bài viết và bảo “thích thì thích không...
Continue reading

ĐẦU NĂM KỂ CHUYỆN HỌP CUỐI NĂM

NGỌC MAI Họp cuối năm, họp tổng kết, họp thi đua khen thưởng, và đưa ra định hướng mới cho năm sau. Bao nhiêu chữ ấy làm rộn ràng cả cái hội trường với sức chứa năm trăm người, được trang hoàng chủ đạo bởi màu đỏ. Chưa...
Continue reading