Archive for Tháng Hai 7th, 2014

NGƯỜI LƯU DANH CHO THƠ CA (1)

NGUYỄN TRỌNG TẠO Năm ngoái, tôi vừa đọc một cuốn sách hay nghiên cứu về thơ Tứ Tuyệt của Nguyễn Sĩ Đại với nhan đề Một số đặc trưng nghệ thuật của thơ tứ tuyệt đời Đường, thì năm nay tôi lại khá thú vị khi cầm trên tay cuốn Tuyển...
Continue reading