Archive for Tháng Hai 4th, 2014

PHAN HỒNG KHÁNH, CHỈ CÒN THƠ Ở LẠI

NTT: Trước Tết, chị Phan Thị Phúc vợ “Khánh Tây” và anh em văn nghệ Nghệ An gọi điện nhờ tôi biên tập để xuất bản tập thơ tương đối đầy đủ cho Phan Hồng Khánh. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần tập bản thảo, dò...
Continue reading

TRINH TIẾT

NTT: Năm 1990, Phạm Dũng đưa tôi tập truyện ngắn “Công ty vá màng trinh” dưới dạng bản thảo. Tôi đọc xong, thấy hay đến phát sợ, bởi nó vượt rào khỏi giới hạn “văn học hiên thực XHCN” lúc bấy giờ. Tôi bảo với Phạm Dũng (xin...
Continue reading