Archive for Tháng Tư 30th, 2013

DỊU DÀNG

ĐỒNG THỊ CHÚC Dịu Dàng à, Dịu Dàng ơi! Dịu Dàng chậm bước để tôi theo cùng Dịu Dàng lên Bắc sang Đông Tôi theo mỏi gối mà không muốn dừng Vượt qua muôn núi ngàn trùng Thăm Cây Tùng đổ đã từng tỏa xanh 
Continue reading