Archive for Tháng Tư 29th, 2013

C’EST LA VIE! (*)

PHAN CHÍ THẮNG Lão liều mình như chẳng có lách giữa dòng các loại xe đang chen lấn nhau như thể phía trước có ai đó đang đổ một thùng vàng ra phố. Giờ tan tầm, đám mây đen thẫm treo lơ lửng trên đầu. Giờ tan tầm,...
Continue reading