Archive for Tháng Tư 28th, 2013

TRÒ CHUYỆN VỚI NHÀ THƠ ANH NGỌC

ANH NGỌC: Đây là bản gốc bài viết của nhà báo Thu Huyền về tôi. Khi in trên Báo Văn Nghệ Trẻ số ra ngày 28 – 4 – 2013, bài đã đổi tên và lược đi nhiều đoạn. Nay nhờ trang NTT công bố lại bài viết...
Continue reading

GẶP GỠ THÁNG TƯ

ĐIỆN TỬ TỔ QUỐC: Minh triết của cổ nhân để đời một câu bất hủ: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Bởi vậy lịch sử dù có cuồn cuộn hay thầm lặng chảy nó cũng không bao giờ lặp lại y nguyên những sự kiện...
Continue reading