Archive for Tháng Tư 26th, 2013

KẺ LƯỜI BIẾNG ĐANG GÂY XÔN XAO THẾ GIỚI MẠNG

PHẠM TOÀN Lịch sử có nhiều hiện tượng lặp lại, song khó có thể tin rằng con người bao giờ cũng có ý thức đúng về những diễn biến giống nhau.“Kẻ lười biếng” đang gây xôn xao thế giới mạng Chẳng hạn như chuyện bạn học sinh lớp...
Continue reading