Archive for Tháng Tư 25th, 2013

THƠ MỚI CỦA TỪ QUỐC HOÀI

TỪ QUỐC HOÀI TỰ XỬ I Một đức vua thiết triều truyền ý chỉ với các bậc đại thần – Ta đã nghe đầy tai lời oán thán của thiên hạ ta cũng đã đọc những tờ tấu 
Continue reading