Archive for Tháng Tư 21st, 2013

TẢN MẠN VỀ HOA LAN

DƯƠNG XUÂN TRÌNH (Hội Sinh Vật Cảnh Hà Nội) Trong việc bình chọn quốc hoa của các nước trên thế giới đã công bố, có 9 nước đã bầu chọn hoa lan. Hoa lan có nhiều loài, nhiều giống nên quốc hoa của 9 nước này đều không...
Continue reading