Archive for Tháng Tư 15th, 2013

CHUYỆN BÊN CỘT MỐC SỐ O

NGÔ MINH 1.Cột mốc số O đường Hồ Chí Minh lịch sử nằm ở ngay Thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, được Binh đoàn 559 xây dựng như một tượng đài sừng sững. Tân Kỳ nghĩa là mới và lạ. Đó là tính ngữ chỉ những...
Continue reading