Archive for Tháng Tư 7th, 2013

THỦ PHẠM

PHƯƠNG HÀ Anh điều tra ai giữa cuộc đời này Khi chính mình lại là thủ phạm Anh đi tìm những điều mờ ám Sao không tìm chính trái tim anh
Continue reading