Archive for Tháng Tư 1st, 2013

CHIẾN TRANH

ĐỒNG THỊ CHÚC Viết khi nghe người lãnh đạo đất nước (mà tác giả đã từng du học 7 năm) tuyên bố chiến tranh Chiến tranh là chiến tranh nào ? Mới nghe đã thấy máu đào tuôn rơi Đổ bom xé toạc bầu trời  Phá tan nhà...
Continue reading