Archive for Tháng Hai 23rd, 2013

ÔNG LÝ QUANG DIỆU CẢNH BÁO VỀ TRUNG QUỐC

BBC: Trung Quốc phải tránh những sai lầm của Đức và Nhật Bản trong thế chiến hai trong cuộc cạnh tranh siêu cường hiện nay, đó là lời cảnh báo của cựu Thủ tướng Singapore, Lý Quang Diệu trong một cuốn sách mới ra.  Ông Lý năm nay...
Continue reading »