Archive for Tháng Hai 11th, 2013

ĐOÀN TỬ QUANG 82 TUỔI ĐI THI

HOÀNG XUÂN HÃN Diễn Đàn:  Bản đăng lại này hoàn toàn tôn trọng chính tả của tác giả, tuy có đôi chỗ không đồng nhất, chắc hẳn do lỗi in ấn mà ra.… Tưởng tám mươi hai tuổi là già lắm, mà còn mẹ chín mươi tám tuổi. Chín mươi...
Continue reading »