Archive for Tháng Hai 8th, 2013

TẾT NHÌN THÍCH QUÁ KHÔNG GIÁM ĂN

NTT: Ngày nhỏ đi chợ tết thích bác thợ nặn hình chim cò đủ màu sắc bằng bột gạo nếp. Đòi mẹ mua để chơi. Chơi chán rồi nướng vào lửa thơm phức, mấy anh em giành nhau ăn, thơm ngon đến tận giờ. Nay ra phố, thấy...
Continue reading »

MÙA XUÂN TRONG MẮT

HOÀNG QUÝ                                 “Hữu thời trực thướng cô phong đính Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư” (Không Lộ)        Gửi Nguyễn Chính Hôm ấy voi thiêng rầm rập tiến Người vào chào muộn...
Continue reading »