Archive for Tháng Mười 27th, 2011

LỜI CỦA CÁT

TRẦN NGỌC TUẤN LỜI CỦA CÁT  (Viết khi được tặng gói cát Bắc Phi)   Bão cát quất rát mặt các Faraol Ngày 20 tháng 10 năm 2011 Đêm nay Những hồn của Tần Vương, Nero, Hiler, Mao… Dù nằm trong lăng hay sâu dưới mộ Cát vẫn...
Continue reading »