Archive for Tháng Mười 26th, 2011

Trung Quốc đang mua đỉa Việt Nam

PTD: Bọn Hán lừa gạt đủ trò từ chim cút, rắn, rùa, mèo đến móng chân, sùng trâu…bây giờ đến đỉa, làm thay đổi môi trường sinh thái. Hậu quả : nông dân VN lãnh đủ! Nhiều tháng nay, khắp các tỉnh như Lào Cai, Hải Phòng, Hải...
Continue reading »

TẮM GỘI

TRẦN HUY THUẬN Sống trong trời đất, hầu như động vật nào cũng… TẮM RỬA. Làm việc hùng hục như trâu, nhưng lúc thư thái mà tiện có vũng nước là thể nào cũng lăn xuống “đầm mình” tắm một cái, làm vũng nước chả mấy chốc trở...
Continue reading »