Archive for Tháng Mười 21st, 2011

VỀ CÁC KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CA VIỆT

HÀ QUẢNG VanVN.Net – Trường ca, cũng như nhiều thể tài khác trong văn chương, theo quan niệm của M. Bakhtin là những khái niệm “không bao giờ bị đông cứng”, bởi vậy, để dễ tìm hiểu những đặc điểm trong sự phát triển của trường ca đương...
Continue reading »