Archive for Tháng Mười 20th, 2011

THƠ LÀ GÌ?

NGUYỄN TRỌNG TẠO  Thơ là gì? Đấy là một câu hỏi rất nhiều lời đáp khác nhau. Từ xa xưa các nhà thơ, các nhà nghiên cứu văn học đã đưa ra vô số những định nghĩa về thơ, và trong tương lai nó còn được tiếp tục...
Continue reading »